Sản phẩm cùng loại: Tiêu đề, Letterhead, Thư ngỏ chứa đựng những thông tin mà người nhận có thể nhận ra bạn là ai, ở đâu, đang kinh doanh gì,…

Tiêu đề đại diện cho bộ mặt của Công ty bạn khi gửi thư đến khách hàng hay khi ký kết hợp đồng hợp tác.

Kích thước:  mau-tai-xuong-in-phong-phu-giay-tieu-de-thu-ngo-loi-ngo-letterhead

+ A4 (21*29.7 cm)

+ Theo yêu cầu

Chất liệu in:

+ Giấy Fort 80, Fort 100,…

+ Giấy Mỹ thuật, Giấy Kraft,…

Gia công: ép kim, bế tạo hình,….

MẪU TIÊU ĐỀ – LETTER HEAD:

mau-tai-xuong-in-gia-re-phong-phu-giay-tieu-de-letter-head-hop-dong-don-hang-1 mau-tai-xuong-in-gia-re-phong-phu-giay-tieu-de-letter-head-hop-dong-don-hang-2 mau-tai-xuong-in-gia-re-phong-phu-giay-tieu-de-letter-head-hop-dong-don-hang-3