Lịch 2019 đa dạng từ chủng loại, kích thước; phong phú về mẫu mã và nội dung.

* Lịch 2019 cao cấp có dòng lịch bloc được chăm chút về bao bì, mẫu mã với kỹ thuật in Mentalize sang trọng với các kích cỡ khác nhau như:

Lịch Bloc đại đặc biệt (16*24)cm

Lịch  Bloc siêu đại (20*30)cm

Lịch Bloc cực đại (25*35)cm

Lịch Bloc siêu cực đại (29*42)cm

Lịch Bloc siêu cực đại đặc biệt (35*50)cm

* Lịch 2019 phổ biến là các loại lịch:

1. Lịch bìa: bìa (35*50)cm; bìa (40*60)cm; bìa lò xo giữa gắn bloc; bìa lò xo giữa gắn bộ số được làm từ bìa Khánh Hòa, bìa ván MDF 2.5ly, bìa Mentalize, bìa Lamina gắn bloc như sau:

+ Bloc trung màu 10.5*14.5 cm
+ Bloc đại 14.5*20.5 cm
+ Bloc đại lỡ  12*18 cm

2. Lịch bàn
3. Lịch lò xo 7 tờ
4. Lịch nẹp thiếc 5 tờ
5. Lịch 1 tờ
Lịch bìa và lịch tờ các loại lại có 2 thể loại:
+In theo catalogue lịch 2019 có sẵn: là lịch đã ra phôi hàng loạt, chỉ chờ in quảng cáo của từng Khách hàng

+In theo hình ảnh độc quyền của từng doanh nghiệp: là loại lịch đặc thù của riêng Doanh nghiệp đó
MẪU LỊCH THAM KHẢO XUÂN 2019 – KỶ HỢI

 

xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-1  xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-20 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-21

xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-2

xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-3 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-4 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-5 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-6 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-7 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-9 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-10 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-11

xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-8 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-19

xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-12 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-13 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-14 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-15 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-16 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-17 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2019-ky-hoi-18