Lịch 2018 đa dạng từ chủng loại, kích thước; phong phú về mẫu mã và nội dung.

* Lịch 2018 cao cấp có dòng lịch bloc được chăm chút về bao bì, mẫu mã với kỹ thuật in Mentalize sang trọng với các kích cỡ khác nhau như:

Lịch Bloc đại đặc biệt (15*24)cm

Lịch  Bloc siêu đại (20*30)cm

Lịch Bloc cực đại (25*35)cm

Lịch Bloc siêu cực đại (29*42)cm

Lịch Bloc siêu cực đại đặc biệt (35*50)cm

* Lịch 2018 phổ biến là các loại lịch:

1. Lịch bìa: bìa (35*50)cm; bìa (40*60)cm; bìa lò xo giữa gắn bloc; bìa lò xo giữa gắn bộ số được làm từ bìa Khánh Hòa, bìa ván MDF 2.5ly, bìa Mentalize, bìa Lamina gắn bloc như sau:

+ Bloc trung màu 10.5*14.5 cm
+ Bloc đại 14.5*20.5 cm
+ Bloc đại lỡ  12*18 cm

2. Lịch bàn
3. Lịch lò xo 7 tờ
4. Lịch nẹp thiếc 5 tờ
5. Lịch 1 tờ
Lịch bìa và lịch tờ các loại lại có 2 thể loại:
+In theo catalogue lịch 2018 có sẵn: là lịch đã ra phôi hàng loạt, chỉ chờ in quảng cáo của từng Khách hàng

+In theo hình ảnh độc quyền của từng doanh nghiệp: là loại lịch đặc thù của riêng Doanh nghiệp đó
BẢNG GIÁ THAM KHẢO LỊCH XUÂN 2018
bang-gia-lich-xuan

xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-sieu-dai-2

xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-sieu-dai-1

xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-ban-1 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-ban-2 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-ban-3 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-bia-gan-loc-1 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-bia-gan-loc-2 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-lo-xo-7-to-1 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-lo-xo-7-to-2 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-lo-xo-7-to-3 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-lo-xo-7-to-4 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-lo-xo-7-to-5 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-lo-xo-7-to-6 xuong-in-gia-re-phong-phu-mau-lich-xuan-2018-lich-lo-xo-giua-gan-loc-bo-so-1