GHI KẼM CTP – Xuất Kẽm CTP


– Ghi kẽm trực tiếp từ máy vi tính
– Sử dụng máy ghi kẽm Kodak Trendsetter 800 III
– Xuất kẽm CTP: 18đ/cm2 tính theo diện tích hình

GIA CÔNG IN OFFSET


– Máy Mitsubishi 3F4:
• Khổ giấy nhỏ nhất: 36 x 52 cm
• Khổ giấy lớn nhất: 72 x 102 cm

– Máy Komori Lithrone 4 màu:
• Khổ giấy nhỏ nhất: 36 x 52 cm
• Khổ giấy lớn nhất: 72 x 102 cm

– Máy Heidelberg 2 màu:
• Khổ giấy nhỏ nhất: 28 x 33 cm
• Khổ giấy lớn nhất: 46 x 65 cm

 

GIÁ IN GIA CÔNG – MÁY 4 MÀU NHỎ
Khổ 30 x 42 / 4 kẽm
Quy cách 1 mặt 2 mặt
1.000 lượt 580.000 650.000
2.000 lượt 640.000 710.000
3.000 lượt 700.000 770.000
Giá trên áp dụng đối với giấy couche từ 100gsm đến 300gsm